لینک دور اول مسابقات آنلاین – نهم مرداد ماه

دانش آموزان عزیز می توانند با لینک زیر وارد مسابقات شوند.

شایان ذکر است محاسبه امتیازات و اهدا جوایز فقط برای افرادی که در سایت انجمن ثبت نام کرده باشند امکان پذیر خواهد بود.

سپاس از همراهی تان

https://lichess.org/tournament/GC34vxIF