اعضای تیم شطرنج انجمن مدارس ایران در مسابقات قهرمانی تیمها و باشگاههای برتر ایران

کادر فنی و اعضای تیم انجمن شطرنج مدارس ایران که این روزها در تدارک شرکت در مسابقات قهرمانی تیمها و باشگاههای برتر ایران می باشند.

سید حامد موسویان – سرمربی

محمد دلجو – سرپرست

محسن وقار – کاپیتان

آراد نظری

آبتین عطاخان

سید کیان پورموسوی

مانی جاهدی

ماهان رمضانی

زهرا حیدری

نیکو عباسپور راد