آیین نامه مسابقات شطرنج قهرمانی دانش آموزان – دهه فجر ۹۸

زمان برگزاری مسابقات مطابق تقویم فدراسیون ورزش دانش آموزی، دهه فجر سال ۱۳۹۸ می باشد، مکان برگزاری متعاقباً اعلام خواهد گردید.

قوانین فدراسیون جهانی شطرنج (فیده) حاکم بر مسابقات است.

مسابقات ریتد بوده و نتایج آن جهت محاسبه تغییرات ریتینگ به فدراسیون جهانی شطرنج ارسال خواهد شد.

مسابقات به منزله انتخابی تیم ملی دانش آموزی جمهوری اسلامی ایران می باشد.

سرپرستان تیم های اعزامی باید اسامی دانش آموزان منتخب هر استان را در سایت انجمن شطرنج مدارس کشور ثبت نموده و فرم مربوطه را در هنگام پذیرش تحویل نمایند.

 مسابقات در ۹ دور به روش سوییسی (انفرادی تیمی)  برگزار میگردد.

زمان بازی:

زمان بازی برای هر بازیکن  ۹۰ دقیقه و ۳۰ ثانیه پاداش برای هر حرکت از اولین حرکت بازی می باشد.

زمان مجاز تاخیر برای هر بازیکن ۱۵ دقیقه از زمان آغاز هر دور (استارت) می باشد.

شرایط سنی:

شرایط سنی مسابقات مطابق دستورالعمل فنی فدراسیون ورزش دانش آموزی (سال تحصیلی ۹۹-۹۸) به شرح ذیل می باشد:

توجه: مسابقات بدون در نظر گرفتن مقطع تحصیلی برگزار می گردد.

دانش آموزان متولد ۱۱/۱۰/۱۳۸۰ تا ۱۰/۱۰/۱۳۸۳ مجاز به حضور در مسابقات می باشند.

رده بندی مسابقات:

رده بندی نهایی براساس امتیازات کسب شده در پایان مسابقات تعیین خواهد شد.

چنانچه دو یا چند بازیکن امتیازات برابر کسب کنند، برای تعیین رتبه و جایزه آنها از گره گشایی به ترتیب اولویت‌های زیر استفاده خواهد شد:

  • رویارویی مستقیم ۲-بوخ هولز قطع شده ۱     ۳-بوخ هولز قطع شده ۲       ۴- بوخ هولز متوسط ۱

 ۵- مجموع بوخ هولز

اعضای منتخب اردوی تیم ملی:

اعضای تیم ملی شطرنج دانش آموزی کشور، از بین افراد واجد الشرایط ذیل، به شرط حضور در این دوره از مسابقات و پس از برگزاری اردوهای انتخابی مشخص خواهند شد.

  1. ۱۰ نفر برتر مسابقات قهرمانی دانش آموزان کشور در سال تحصیلی ۹۹-۹۸ (دهه فجر ۱۳۹۸)
  2. دانش آموزان دارای درجه بین المللی ۲۴۰۰ و بالاتر تا پایان خردادماه ۱۳۹۹
  3. دانش آموزان مقام اول تا سوم رده سنی ۱۶ و ۱۸ سال کشور در سال ۱۳۹۸ به شرط دارا بودن شرایط سنی مذکور در آیین نامه

هیئت ژوری:

پیش از شروع دور اول مسابقات برگزار کننده اعضای هیئت ژوری را معرفی می نماید.

هر گونه اعتراض به رای سرداور تا یک ساعت پس از پایان آن دور به صورت کتبی و با پرداخت مبلغ ۱۰۰ هزار تومان اقدام پذیر خواهد بود. بدیهی است در صورتی که اعتراض وارد باشد مبلغ مورد نظر به معترض عودت داده خواهد شد.

ارتباط با ما

نشانی سایت شطرنج مدارس کشور www.ischess.ir

آقای کاوه خلیلی رییس انجمن شطرنج مدارس پسرکشور ۰۹۱۴۴۴۲۰۰۴۸

آقای محسن محمدی مغانلو مسئول سایت انجمن شطرنج کشور ۰۹۱۲۷۴۱۳۲۷۸

دانلود با فرمت PDF