نتایج مسابقات برق آسای ویژه دانش آموزان

نتایج این دوره از مسابقات برق آسای دانش آموزان به شرح ذیل می باشد شایان ذکر است که در پایان مسابقه از نفرات برتر با اهدا جوایزی تقدیر شد.

مقام نام و نام خانوادگی استان ریتینگ امتیاز برد مساوی باخت BH. BH. BH. BHs
۱ امیررضا پورآقابالا آذربایجان شرقی ۲۲۶۰ ۹ ۹ ۰ ۰ ۵۱ ۴۶ ۴۴ ۴۵۱
۲ حامد بهروزی مقدم کرمان ۱۸۲۰ ۷½ ۶ ۳ ۰ ۴۷½ ۴۲½ ۴۰½ ۴۳۲
۳ مانی جاهدی گیلان ۲۱۲۶ ۷ ۷ ۰ ۲ ۵۱ ۴۶ ۴۲ ۴۴۰
۴ محمدجواد خورشیدی مازندران ۱۷۴۳ ۷ ۶ ۲ ۱ ۵۰ ۴۶ ۴۱ ۴۲۹½
۵ ماهان رمضانی گیلان ۲۱۱۶ ۷ ۷ ۰ ۲ ۴۹½ ۴۴½ ۴۰½ ۴۲۶
۶ ماهان بانشی فارس ۱۸۵۷ ۷ ۷ ۰ ۲ ۴۶ ۴۲ ۳۷ ۴۱۸
۷ مرتضی حسینی کرمان ۱۷۹۶ ۷ ۷ ۰ ۲ ۴۴ ۳۹ ۳۷ ۴۲۹
۸ امیر محمد علیزاده شهرستان های تهران ۱۵۹۵ ۷ ۶ ۲ ۱ ۴۳½ ۳۹ ۳۶½ ۳۹۴½