مسابقه برق آسا (ریتد) ویژه دانش آموزان، مربیان و سرپرستان

مسابقه برق آسا (ریتد) ویژه دانش آموزان امروز ۹۸/۵/۴ ساعت ۱۵ و مسابقه برق آسا (ریتد) ویژه داوران، مربیان و سرپرستان تیم های حاضر در مسابقات ساعت ۱۹ در محل سالن شطرنج برگزار خواهد شد.