برای اولین بار در تاریخ شطرنج ایران، ثبت اینترنتی برگه ارنج تیم

با افتخار اعلام  می داریم، در سی و ششمین دوره مسابقات قهرمانی شطرنج مدارس ایران در رامسر (مرداد ۹۸) ثبت اینترنتی برگه ارنج تیمی با همکاری مربیان و کاپیتان های تیم ها برای اولین بار در تاریخ مسابقات شطرنج ایران صورت پذیرفت.