افتخاری دیگر برای شطرنج کشور / انصراف شطرنج باز مازنی از مسابقه با حریفی از اسرائیل

استاد بین المللی آرین_غلامی نایب قهرمان بخش بلیتس رقابت های شطرنج آزاد بین المللی ریلتون کاپ سوئد شد .

آرین ۱۷ساله به تنهایی از قائمشهر عازم سوئد شد. وی بدون همراه و با تصمیم ملی خود در شرایط خاص که ۶ برد از ۶ بازی به سر میبرد در دور هفتم در آستانه قهرمانی به حریفی از اسرائیل برخورد کرد. او تصمیم میگیرد از مسابقه با این حریف انصراف دهد در ادامه پسر محجوب شطرنج ایران با بردهای دلچسب علی رغم شایستگی فراوان نائب قهرمان بخش بلیتس مسابقات بین المللی ریلتون کاپ کشور سوئد شد.

آرین غلامی با پیروزی در دور آخر جام ریلتون ۶.۵ از ۹ شد و ضمن کسب نورم استاد بزرگی از ریتینگ ۲۵۰۰ عبور کرد.