گالری تصاویر

برگشت
closingceremony ramsar1398 (101) closingceremony ramsar1398 (102) closingceremony ramsar1398 (106) closingceremony ramsar1398 (105) closingceremony ramsar1398 (76) closingceremony ramsar1398 (110) closingceremony ramsar1398 (117) closingceremony ramsar1398 (121) closingceremony ramsar1398 (120) closingceremony ramsar1398 (119) closingceremony ramsar1398 (131) closingceremony ramsar1398 (129) closingceremony ramsar1398 (125) closingceremony ramsar1398 (133) closingceremony ramsar1398 (122) closingceremony ramsar1398 (171) closingceremony ramsar1398 (157) closingceremony ramsar1398 (169) closingceremony ramsar1398 (156)
« 2 از 2 »
اختتامیه مسابقات شطرنج قهرمانی دانش آموزان کشور - مقطع متوسطه اول - زنجان 97
تصاویر تیم های شرکت کننده در سی و پنجمین دوره مسابقات شطرنج قهرمانی مدارس کشور (مقطع متوسطه دوره  اول)
تصاویر روز اول مسابقات شطرنج شطرنج قهرمانی مدارس کشور (دوره دوم ابتدایی  - رامسر شهریور 97)
تصاویر روز دوم مسابقات شطرنج شطرنج قهرمانی مدارس کشور (دوره دوم ابتدایی  - رامسر شهریور 97)
تصاویر روز سوم مسابقات شطرنج شطرنج قهرمانی مدارس کشور (دوره دوم ابتدایی  - رامسر شهریور 97)
تصاویر تیم های شرکت کننده در سی و پنجمین دوره مسابقات قهرمانی مدارس کشور  (مقطع ابتدایی دوره دوم)