گالری تصاویر

برگشت
posible (9) posible (5) posible (2) posible (6) posible (3)
اختتامیه مسابقات شطرنج قهرمانی دانش آموزان کشور - مقطع متوسطه اول - زنجان 97
تصاویر تیم های شرکت کننده در سی و پنجمین دوره مسابقات شطرنج قهرمانی مدارس کشور (مقطع متوسطه دوره  اول)
تصاویر روز اول مسابقات شطرنج شطرنج قهرمانی مدارس کشور (دوره دوم ابتدایی  - رامسر شهریور 97)
تصاویر روز دوم مسابقات شطرنج شطرنج قهرمانی مدارس کشور (دوره دوم ابتدایی  - رامسر شهریور 97)
تصاویر روز سوم مسابقات شطرنج شطرنج قهرمانی مدارس کشور (دوره دوم ابتدایی  - رامسر شهریور 97)
تصاویر تیم های شرکت کننده در سی و پنجمین دوره مسابقات قهرمانی مدارس کشور  (مقطع ابتدایی دوره دوم)